Laatste Revisiedatum: 04-01-2019

Introductie

SATOS is een crypto valuta broker. De bedrijfsactiviteiten van SATOS bestaan uit het inkopen en verkopen van cryptovaluta tegen traditionele valuta. Op deze activiteiten wordt momenteel nog geen toezicht gehouden door De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Toch wilt SATOS voorkomen dat zij zich schuldig maakt aan enige vorm van witwassen en heling. Daartoe heeft het management van SATOS een "Ken uw klant" en "Maatregelen tegen witwassen" beleid ontwikkeld die voldoet aan de eisen van de Europese wet- en regelgeving. In praktijk betekent dit dat we je in sommige gevallen om persoonlijke gegevens zullen vragen, voordat wij bepaalde diensten kunnen leveren. Dat doen wij niet alleen omdat het in de regels staat, maar ook omdat we de naam van SATOS als betrouwbare partner en het aanzien van cryptovaluta als betaalmiddel hoog willen houden.

Klanten van SATOS

Klanten die gebruik maken van de diensten van SATOS stemmen in met bovengenoemd beleid. Wanneer er wijzigingen plaatsvinden in dit beleid zal de datum bovenaan deze pagina gereviseerd worden. Bij belangrijke wijzigingen zullen we klanten extra notificeren, bijvoorbeeld in de vorm van een e-mail. We raden iedereen die gebruik maakt van onze diensten nadrukkelijk aan om naast dit document ook onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid aandachtig door te lezen.

Ken uw klant (KYC)

Regelgeving rond financiële diensten vereist, dat SATOS maatregelen neemt tegen misbruik. Deze regelgeving kent altijd twee kanten. Aan de ene kant het beschermen van klanten en aan de andere kant het voorkomen van financiële overtredingen (zoals oplichting, fraude en witwassen) via onze diensten.

In praktijk betekent dit dat we je om persoonlijke gegevens zullen vragen, voordat we bepaalde diensten kunnen leveren. Dit heet een "ken uw klant"-beleid. Ook bekend als KYC, van het Engelse Know your customer.

Je kunt bijvoorbeeld eenvoudig bitcoins kopen voor een klein bedrag. Bij grotere bedragen zullen we je identiteit verifiëren, door een bankrekening verificatie of het overleggen van een identiteitsbewijs. Daarnaast zullen we bij grote bedragen vragen moeten stellen omtrent de herkomst van de fondsen (proof-of-wealth).

Maatregelen tegen witwassen (AML)

Het witwassen van geld is de poging om de aard, de locatie, de bron, het eigendom of de controle op het geld te verbergen. Ook bekend als AML, van het Engelse Anti Money Laundering. SATOS moet er rekening mee houden dat er klanten komen die op onrechtmatige wijze verkregen bitcoins of euro's via de diensten van SATOS willen verzilveren.

SATOS heeft een uitgebreid beleid ontwikkeld om het risico te minimaliseren, dat onze diensten zullen worden gebruikt voor het witwassen van geld. Dit beleid omvat naast KYC maatregelen onder andere ook transactiemonitoring met fraude-detectie en een goede samenwerking met politie en andere overheidsinstanties.

Onze "anti-witwassen" en "ken uw klant" richtlijnen voor grote transacties verschillen van klant tot klant, gebaseerd op het soort transactie en het risicoprofiel van de klant. Voor de beoordeling of sprake is van een ongebruikelijke transactie of indicaties van witwassen of het financieren van terrorisme, letten we op verschillende factoren. Voor de beoordeling of een dergelijk risico aan de orde is, kan gebruik worden gemaakt van een extra onderzoek.

Het clientonderzoek

Het cliëntenonderzoek wordt afgestemd op de risicogevoeligheid van het type cliënt, de zakelijke relatie, het product of het risico op witwassen of financiering van terrorisme. In alle gevallen geldt dat, als het risicoprofiel hoog is of SATOS twijfelt aan de betrouwbaarheid van de verkregen gegevens, er op dat risico gebaseerde en adequate maatregelen moeten worden getroffen om te verifiëren of de verkregen informatie juist is. In dat geval is sprake van een ‘verscherpt cliëntenonderzoek’. SATOS staat er vrij in om op ieder moment meer informatie op te vragen en de transactie op te schorten totdat het risico is weggenomen.

Het cliëntenonderzoek en het beleid dat door het management van SATOS is opgesteld zorgt ervoor dat SATOS volledig compliant werkt met de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving. Tevens zorgen de procedures van SATOS ervoor dat het cliëntenonderzoek up-to-date is met de ontwikkelingen op het internet.

Overige maatregelen

  • Een aangestelde Executive Compliance Officer welke de ervaring en vrijheid heeft om maatregelen op te stellen en uit te voeren en welke volledig verantwoordelijk is voor het AML/KYC beleid; 
  • Het monitoren van ontwikkelingen in de wet- en regelgeving omtrent KYC/AML vereisten; 
  • Een aanpak die op risicogevoeligheid is gebaseerd (Risk Based Approach); 
  • Een systeem dat automatisch abnormaliteiten detecteert en onder de aandacht brengt bij SATOS personeel; 
  • Training van personeel op het gebied van de wet- en regelgeving en het omgaan met klanten.
Heeft u het antwoord gevonden?