Laatste revisiedatum: 21-01-2019

Onderstaande actievoorwaarden zijn van toepassing op alle acties en prijsvragen van SATOS, gevestigd te Lelystad.

 1. Je kunt deelnemen aan de actie(s) indien je op de aangegeven wijze contact hebt opgenomen met SATOS B.V.;
 2. Persoonsgegevens die gedurende de actie(s) worden verwerkt zullen voldoen aan de huidige AVG wetgeving, en alleen gebruikt worden voor de actie(s) en de daarbij behorende verwerkingen;
 3. Door deel te nemen aan deze actie(s) geef je SATOS B.V. toestemming jouw gegevens te gebruiken voor diverse doeleinden die betrekking hebben op deze actie(s);
 4. Je kunt uiterlijk één keer per persoon deelnemen aan de actie(s);
 5. SATOS is niet verantwoordelijk voor enige schade of problemen welke voortkomen uit het plaatsen van een foto of bericht op social media;
 6. De duur van de actie(s) worden per actie bepaald;
 7. Alleen meerderjarige met een minimumleeftijd van 18 jaar worden toegelaten tot de actie(s);
 8. Bij twijfel aan leeftijd is SATOS B.V. gemachtigd een kopie-ID van de deelnemer op te vragen;
 9. Alle verstrekte informatie die je verschaft aan SATOS B.V. dient correct en juist te zijn;
 10. SATOS B.V. Garandeert een onpartijdige uitkomst van de actie(s);
 11. Het staat SATOS B.V. te allen tijde vrij om de actie(s) zonder reden van opgave te wijzigen of te stoppen;
 12. Uitslagen zijn niet discutabel;
 13. Prijzen kunnen niet ingewisseld worden voor valuta of andere goederen;
 14. Personeelsleden en partners van SATOS B.V. worden niet toegelaten tot deelneming van deze actie(s);
 15. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing;

Indien je niet voldoet aan een van de genoemde voorwaarden dan zul je worden uitgesloten van deelneming en of uitbetaling van een van de actie(s). Voor vragen ofwel klachten met betrekking tot de actie(s) of deze actievoorwaarden verzoeken we je contact op te nemen met SATOS B.V.

Heeft u het antwoord gevonden?