Bitcoin is géén wettig betaalmiddel. Dat neemt niet weg dat het bezit van bitcoins en inkomsten uit bitcoins wel moet worden opgegeven bij de Belastingdienst. Hieronder wordt uitgelegd hoe en waarover je precies aangifte doet. Ondanks dat we het in dit artikel over bitcoins hebben, gaat onderstaande op voor de meeste cryptocurrencies.

Inkomstenbelasting bij uitbetaling in bitcoin (Box 1)

Aangifte doen over inkomsten moet ook wanneer de inkomsten zijn verkregen in een andere vorm dan een wettig betaalmiddel, zoals in het geval bij bitcoins. De fiscus ziet een uitbetaling in bitcoins als een uitbetaling in natura. Om deze inkomsten goed aan te geven bij de Belastingdienst is het noodzakelijk om de waarde van ontvangen bitcoins om te rekenen naar euro’s tegen de koers op het moment van ontvangen. 


Handelen en minen? (Box 1 en 2)

Wanneer je persoonlijk handelt in bitcoins en de uitkomst zelf niet kan beinvloeden, horen winsten en veriezen niet thuis in Box 1. Het wordt een ander verhaal wanneer je dit bedrijfsmatig doet en je door middel van bijvoorbeeld deskundigheid, ervaring of relaties het koersverloop kan beinvloeden. Met andere woorden, zo lang de uitkomst niet zeker is en je aan het speculeren bent, horen de resultaten van de handel in bitcoins niet thuis in Box 1 en 2.

Bij het minen van bitcoins is er doorgaans sprake van een speculatie over hoeveel bitcoins je zal minen over een bepaalde periode echter is er geen zekere kennis over het koersverloop en is de uitkomst dus onzeker. Dit betekent dat de resultaten gook niet thuishoren in Box 1 en 2. Wanneer je wel zeker weet dat je winst zal behalen, horen de resultaten wel thuis in Box 1 en 2. Wel mag je in dit geval de kosten die het minen met zich meebrengt van het resultaat afhalen. Hierbij kan je onder andere denken aan de verzendkosten van de benodigde apparatuur, afschrijving en stroomkosten.

Investeren / sparen en vermogensrendementsheffing (Box 3)

Bitcoins die je bezit als spaarmiddel cq. belegging moet je opgeven bij de Belastingdienst als vermogen. Het goede nieuws is dat in dat geval eventuele koerswinst bij een wisseling van bitcoins naar euro’s en andersom niet hoeft te worden opgegeven bij de inkomstenbelasting. De fiscus ziet dit als een wisseling van valuta naar valuta en dus enkel als een wisseling van drager van het vermogen.

Je betaalt vermogensrendementsheffing over je belastbare vermogen. Het belastbare vermogen bestaat uit: 

  • De waarde van je bezittingen min je schulden op 1 januari van het jaar waarover je aangifte doet.

Hier mag je van aftrekken:

Over het belastbare vermogen moet vermogensrendementsheffing worden betaald. 

Situatie sinds 2017:
In 2017 is het heffingsvrij vermogen zonder fiscale partner €25.000 en in 2018 €30.000. Sinds 1 januari 2017 wordt er over een deel van je vermogen 1.63% en over het andere deel 5.39% fictief rendement berekend. Hoe hoger je vermogen is, hoe hoger het vermogen, hoe hoger het fictieve rendement.

Over dit fictieve rendement betaal je 30% inkomstenbelasting.

Tabel 2017

Tabel 2018

Voorbeeld 1: Je had op 1 januari 2017 voor €50.000 aan bitcoins en geen spaargeld. De eerste €25.000 is vrijgesteld. Het belastbare vermogen is dan €25.000 en valt dus in de eerste schijf. Hier wordt over 67% van het belastbare vermogen (€25.000) 1,63% fictief rendement berekend (€273,03) en over 33% 5,39% (€444,68). Over dit totale fictieve rendement van €717,70 wordt 30% inkomstenbelasting geheven. Dit komt in dit voorbeeld neer op €215,31 aan belasting over jouw €50.000 aan bitcoins.

Voorbeeld 2: Je had op 1 januari 2018 voor €150.000 aan bitcoins en geen spaargeld. De eerste €30.000 is vrijgesteld. Het belastbare vermogen is dan €120.000. Je valt dus in de eerste en tweede schijf. In de eerste schijf wordt over de eerste €70.800 gemiddeld 2,017% berekend (€1428,03). Over het restant van €49.200 wordt gemiddeld 4,326% berekend (2.128,39). Over dit totale fictieve rendement van €3.556,42 wordt 30% inkomstenbelasting geheven. Dit komt in dit voorbeeld neer op €1.066,92 aan belasting over jouw €150.000 aan bitcoins.

Neem ook even een kijkje op onze website voor meer informatie over de actuele prijzen van Bitcoin en andere cryptovaluta. 

Heeft u het antwoord gevonden?