Je Burgerservicenummer (BSN), ook wel persoonsnummer, bevat gevoelige informatie. Het is een uniek nummer dat gebruikt kan worden om bestanden aan elkaar te koppelen. Je hebt het recht dit nummer voor ons geheim te houden; wanneer je ons een kopie ID of selfie ID toestuurt, mag je dit nummer dus bedekken. De gemeente of ANWB verkoopt speciaal daarvoor ontwikkelde hoesjes of ID Covers. De overheid heeft, met datzelfde doel, een speciale app ontwikkeld: KopieID. Gevoelige gegevens kunnen, met behulp van die app, onleesbaar worden gemaakt. 

Heeft u het antwoord gevonden?